Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bửu

  • Mã bưu điện: 855384
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bửu
  • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Bửu, Huyện Tân Hưng
  • Điện thoại: 02723603005