Bưu điện văn hóa xã Thái Trị

  • Mã bưu điện: 855130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Trị
  • Địa chỉ: Ấp Thái Quang, Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng
  • Điện thoại: 02723847692