Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trị

  • Mã bưu điện: 855170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trị
  • Địa chỉ: Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng
  • Điện thoại: 02723848220