Bưu điện văn hóa xã Hòa Trạch

  • Mã bưu điện: 511920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Dài, Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0889918586