Bưu điện văn hóa xã Hiệp Xương

  • Mã bưu điện: 882680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiệp Xương
  • Địa chỉ: Sô´tổ 14, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963828933