Bưu điện văn hóa xã Hào Phú

  • Mã bưu điện: 303320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hào Phú
  • Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương
  • Điện thoại: 0983901499