Bưu điện văn hóa xã Hán Quảng

  • Mã bưu điện: 223120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hán Quảng
  • Địa chỉ: Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223873173