Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng 2

  • Mã bưu điện: 802860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng 2
  • Địa chỉ: Thôn Thắng Hoà, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 02523866252