Bưu điện văn hóa xã Hàm Phú

  • Mã bưu điện: 802930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Phú
  • Địa chỉ: Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 02523865658