Bưu điện văn hóa xã Hải Nhân

  • Mã bưu điện: 456590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Nhân
  • Địa chỉ: Thôn Tây Hải, Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 01696723318