Bưu điện văn hóa xã Hà Tiến

  • Mã bưu điện: 444600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Ô, Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0948037607