Bưu điện văn hóa xã Hạ Thôn

  • Mã bưu điện: 275070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Thôn
  • Địa chỉ: Xóm Chắm Ché – Lủng Giảo, Xã Hạ Thôn, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 01256929994