Bưu điện văn hóa xã Gio Phong

  • Mã bưu điện: 521461
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Phong
  • Địa chỉ: Thôn Lễ Môn, Xã Gio Phong, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333825551