Bưu điện Gio Linh

  • Mã bưu điện: 521400
  • Bưu cục: Bưu điện Gio Linh
  • Địa chỉ: Khu Phố 8, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333825444