Bưu điện văn hóa xã Gio Hải

  • Mã bưu điện: 521430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Hải
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Gio Hải, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333824249