Bưu điện văn hóa xã Gio Châu

  • Mã bưu điện: 521480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Châu
  • Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333825552