Bưu điện Bắc Cửa Việt

  • Mã bưu điện: 521660
  • Bưu cục: Bưu điện Bắc Cửa Việt
  • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333824208