Bưu điện văn hóa xã Gáo Giồng

  • Mã bưu điện: 874080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gáo Giồng
  • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Giáo Giồng, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773926091