Bưu điện văn hóa xã Ea Uy

  • Mã bưu điện: 633200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Uy
  • Địa chỉ: Buôn Hàng 1b, Xã Ea Uy, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3524462