Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 2

  • Mã bưu điện: 633036
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 2
  • Địa chỉ: Thôn 5a, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 01666 179508