Bưu điện văn hóa xã Ea Kpam

  • Mã bưu điện: 634450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Kpam
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Kpam, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 0262 3835111