Bưu điện văn hóa xã Đức Minh

  • Mã bưu điện: 573830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Minh
  • Địa chỉ: Thôn Minh Tân Nam, Xã Đức Minh, Huyện Mộ Đức
  • Điện thoại: 0913935125