Bưu điện khai thác cấp 2 KT Trà Bồng

  • Mã bưu điện: 572300
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trà Bồng
  • Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 02553865210