Bưu điện văn hóa xã Đông Á

  • Mã bưu điện: 412190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Á
  • Địa chỉ: Thôn Trưng Trắc A, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0914169686