Bưu điện văn hóa xã Đoan Hạ

  • Mã bưu điện: 294660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đoan Hạ
  • Địa chỉ: Khu 6, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 877330