Bưu điện văn hóa xã Đình Bảng

  • Mã bưu điện: 222261
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đình Bảng
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223834330