Bưu điện văn hóa xã Điệp Nông

  • Mã bưu điện: 414380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điệp Nông
  • Địa chỉ: Thôn Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 0982666505