Bưu điện văn hóa xã Diên Thọ

  • Mã bưu điện: 653810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Phước Lương, Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583784060