Bưu điện văn hóa xã Diên Sơn

  • Mã bưu điện: 653750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Nam 1, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583774100