Bưu điện văn hóa xã Diên An

  • Mã bưu điện: 653920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên An
  • Địa chỉ: Thôn Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583852555