Bưu điện văn hóa xã Đào Ngạn

  • Mã bưu điện: 275000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Ngạn
  • Địa chỉ: Xóm Nà Xả, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 01239321498