Bưu điện văn hóa xã Lũng Nặm

  • Mã bưu điện: 274840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lũng Nặm
  • Địa chỉ: Khu Lũng Nặm, Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 0977928601