Bưu điện văn hóa xã Đặng Xá

  • Mã bưu điện: 131500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đặng Xá
  • Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: