Bưu điện văn hóa xã Xuy Xá

  • Mã bưu điện: 157620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuy Xá
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đoài: Đội 3-Đội 5, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 0975491159