Bưu điện văn hóa xã Đăng Hưng Phước

  • Mã bưu điện: 862080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đăng Hưng Phước
  • Địa chỉ: Ấp Bình Phú Quới, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo
  • Điện thoại: 0911708412