Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức Đông

  • Mã bưu điện: 864880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức Đông
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Quới, Xã Mỹ Đức Đông, Huyện Cái Bè
  • Điện thoại: 0903931453