Bưu điện Vĩnh Kim

  • Mã bưu điện: 863630
  • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Kim
  • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02733833079