Bưu điện văn hóa xã Dân Quyền

  • Mã bưu điện: 448750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dân Quyền
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0945089262