Bưu điện văn hóa xã Đại Xuyên

  • Mã bưu điện: 158391
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Xuyên
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đa Chất, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433794559