Bưu điện văn hóa xã Đa Mi

  • Mã bưu điện: 802970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đa Mi
  • Địa chỉ: Thôn Đa Gu Ri, Xã Đa Mi, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 099262003