Bưu điện văn hóa xã Mũi Né 1

  • Mã bưu điện: 801110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mũi Né 1
  • Địa chỉ: Thôn Suối Nước, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: