Bưu điện văn hóa xã Đa Kai

  • Mã bưu điện: 803791
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đa Kai
  • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh
  • Điện thoại: 02523884489