Bưu điện văn hóa xã Cư Króa

  • Mã bưu điện: 634110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Króa
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cư Kroá, Huyện M’Đrắk
  • Điện thoại: 0262 3731040