Bưu điện văn hóa xã Krông Búk

  • Mã bưu điện: 633040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Krông Búk
  • Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Krông Búk, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3523890