Bưu điện văn hóa xã Ea Yiêng

  • Mã bưu điện: 633260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Yiêng
  • Địa chỉ: Buôn Kon Wang, Xã Ea Yiêng, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3524466