Bưu điện M’ðrak

  • Mã bưu điện: 633900
  • Bưu cục: Bưu điện M’ðrak
  • Địa chỉ: Sô´51, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn M’ĐRắK, Huyện M’Đrắk
  • Điện thoại: 0262 3731236