Bưu điện Ea Kuang

  • Mã bưu điện: 633000
  • Bưu cục: Bưu điện Ea Kuang
  • Địa chỉ: Sô´km38, Thôn Phước Lộc 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3523374