Bưu điện văn hóa xã Ea Rbin

  • Mã bưu điện: 637600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Rbin
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Rbin, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3582617