Bưu điện văn hóa xã Cô Ba

  • Mã bưu điện: 276250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cô Ba
  • Địa chỉ: Xóm Nà Lủng, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc
  • Điện thoại: 01205.988.985