Bưu điện văn hóa xã Chương Xá

  • Mã bưu điện: 297160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chương Xá
  • Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Chương Xá, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 637061